Robbe
Inloggen
Nieuws    >    Tips voor werkgevers in thuiswerkperiode
Tips voor werkgevers in thuiswerkperiode

15 juli 2021 / Coronamaatregelen - Zakelijk

Tips voor werkgevers in thuiswerkperiode

Het dringende thuiswerkadvies dat eind juni na bijna anderhalf jaar verviel, gaat weer gelden. Ook assurantieadviseur Petran Verduijn werkt als gevolg van de coronacrisis vanuit huis. Op basis van zijn persoonlijke ervaring zet hij op een rijtje waar werkgevers in deze thuiswerkperiode op moeten letten. “Het risico van cybercrime verdient meer aandacht dan ooit tevoren.”

 

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken veel werknemers vanuit huis. Werkgevers moeten hen faciliteren om überhaupt vanuit huis de werkzaamheden te kunnen verrichten. Bij het begin van de lockdown zal er vaak gefoeterd zijn over de internetverbinding die niet of gebrekkig tot stand kwam.

 

Ook het inrichten van de werkplek was niet altijd bij voorbaat een uitgemaakte zaak. Geen plek is onbenut gelaten. Computers staan gestationeerd in het hart van een woonkamer, maar ook het washok doet in sommige gevallen dienst als kantoor. Houd er als werkgever rekening mee dat de werknemer zijn of haar werkzaamheden wel op een verantwoorde wijze moet kunnen uitoefenen. Het feit dat de werkruimte zich heeft verplaatst naar het woonadres van de werknemer, ontslaat een werkgever niet van zijn verplichting om een werkplek te faciliteren die arboproof is. Neem dit eveneens mee in de RI&E, de risico-inventarisatie en -evaluatie. Dit geldt uiteraard eveneens voor de wijze van ontvangst van relaties en de omgang tussen collega’s conform de regels die het RIVM oplegt.

 

Cybercrime

 

Het risico van cybercrime verdient meer aandacht dan ooit tevoren. Daar waar er een onderneming vaak veel aandacht besteedt aan het ‘veilige werken’, is dit vanuit huis wellicht minder het geval. Denk hierbij alleen maar overzetten van gegevens naar andere informatiedragers. Is de digitale omgeving waarin dit gebeurt wel zo betrouwbaar?

 

Veel werknemers ervaren momenteel meer stress dan in de reguliere werkomgeving voor de corona-uitbraak. Dat vergroot de kans dat werknemers zich minder bewust zijn van het risico van cybercriminaliteit. Denk aan het aanklikken van een bijlage van een e-mail aan het einde van de dag, waarmee onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijk informatie. Schenk hier als werkgever periodiek aandacht aan, zeker nu.

 

Energie

 

Probeer er ook voor te zorgen dat werknemers voldoende ruimte krijgen om zich te ontspannen. Houd (informele) sessies met collega’s. Laat ze, indien de werkzaamheden dit toelaten, zelf hun (werk)dag indelen, zodat werk en privé goed en naar wens op elkaar zijn af te stemmen. Informeer hoe het met de werknemer en diens gezinsleden gaat. Dit zijn welkome onderbrekingen waar een werknemer energie van krijgt.

 

We hopen dat het vaccinatieprogramma ervoor gaat zorgen dat we spoedig weer terugkeren naar hoe we voor het coronavirus met elkaar omgingen en werkten. Het praatje met een collega bij de koffiemachine, het werkoverleg waarbij je je collega daadwerkelijk in de ogen kijkt, en het bezoeken of ontvangen van alle gewaardeerde relaties met wie je de afgelopen jaren een waardevolle band hebt opgebouwd. Het kan niet snel genoeg zijn. In de tussentijd houden we ons aan de geldende voorschriften.

 

Tot slot wil ik op persoonlijke titel één ding aanstippen vanuit mijn thuiswerksituatie: ik waardeer mijn collega’s als nooit tevoren!

 

 

Petran Verduijn is assurantieadviseur bedrijven. Hij is sinds 2000 werkzaam bij Robbe Financiële Raadgevers.

 

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op >

Deel dit artikel