Robbe
Inloggen
Particulier    >    Pensioenen    >    Pensioencommunicatie

Pensioencommunicatie

De Wet pensioencommunicatie (2015) legt de verantwoordelijkheid voor pensioencommunicatie grotendeels bij de werkgever. Dit omdat de werkgever vaak als eerste op de hoogte is van belangrijke veranderingen in het leven van de medewerkers (life events), waarbij een signalerende rol voor u als werkgever is weggelegd.

 

Werkgevers krijgen dus steeds meer verantwoordelijkheid ten aanzien van de pensioencommunicatie richting de werknemer, vooral wat betreft het actief stimuleren van het pensioenbewustzijn.

 

Het doel van de pensioencommunicatie is het volgende:

 

  • de werknemer weet hoeveel pensioen hij kan verwachten en of dit volgende is
  • de werknemer kan nagaan wanneer het pensioen ingaat
  • de werknemer is zich bewust van de risico's die aan de pensioenregeling zijn verbonden
  • de werknemer moet inzicht hebben in de keuzemogelijkheden

 

Dit alles vraagt de nodige kennis en ervaring van u als werkgever. Veelal is deze specifieke kennis op pensioengebied niet voorhanden. Wij als pensioenadviseur staan u graag bij in de communicatie met uw medewerkers.

 

Lees meer over pensioencommunicatie en wat Robbe daarin voor u kan betekenen in onze flyer.