Robbe
Inloggen
Zakelijk    >    Verzekeringen    >    Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer of als directeur-grootaandeelhouder (DGA) is er geen sociaal vangnet bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de manier om die risico’s af te dekken.