Robbe
Inloggen
Zakelijk    >    Pensioenen

Pensioenen

Als werkgever wil je goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden aan je werknemers. Een degelijke pensioenregeling is hierbij onmisbaar en is vaak een van de belangrijkste onderdelen binnen het Employee Benefits-pakket. Voor een deskundig en onafhankelijk advies kunt u terecht bij Robbe Financiële Raadgevers.

 

Onze gecertificeerde pensioenadviseurs voldoen aan de wettelijk gestelde eisen om pensioenadvies te mogen geven en kunnen u bijstaan in het kiezen van het beste collectieve pensioenregeling voor uw medewerkers.Wij kunnen het volledige pensioentraject doorlopen, dit wil zeggen het inventariseren, het adviseren en bemiddelen bij tot het tot stand komen van de nieuwe pensioenregeling. Zodra het pensioencontract is ingeregeld zullen wij u volledig ontzorgen op het gebied van beheer, administratie en door te voeren wijzigingen op grond van wet- en regelgeving.

 

Ook wanneer u een pensioencontract heeft lopen, kunnen wij een second opinion geven, waarbij we het contract scannen en u adviseren over eventuele aanpassingen. Wanneer uw pensioencontact afloopt en u moet een nieuw contract aangaan, kunnen wij u helpen met het maken van de juiste keuze, dit door vooraf een inventarisatie te maken van de financiële mogelijkheden in combinatie met de eerder gedane toezeggingen aan de werknemers.

 

Gezien de vele ontwikkelingen op financieel gebied zien wij steeds vaker dat werkgevers overstappen naar een andere vorm van pensioenopbouw. Gezien de vele valkuilen dient dit traject echter zeer zorgvuldig doorlopen te worden. Uiteraard staan wij u graag bij gedurende dit proces.

 

Daar waar er binnen uw onderneming een ondernemingsraad (OR) aanwezig kunnen wij als onafhankelijke partij de OR voorlichten en adviseren over een eventueel nieuwe pensioenregeling.

 

Wij staan u als werkever graag bij in de pensioencommunicatie met uw werknemers.

 

Het pensioendossier staat vandaag de dag hoog op de politieke agenda en dagelijks verschijnen er diverse artikelen in de media. We staan aan de vooravond van een stelselwijziging en een ding is zeker, iedere werkgever krijgt in de toekomst te maken met aanpassingen binnen zijn pensioenregeling. Dit traject dient zorgvuldig te worden doorlopen, goed en betrouwbaar advies is hierbij onmisbaar!