Robbe
Inloggen
Privacy

Privacy

Robbe verwerkt persoonsgegevens over u indien u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Robbe neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.