Robbe
Inloggen
Privacy

Privacy

Robbe verwerkt persoonsgegevens over u indien u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Robbe neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.

 

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden behandeld volgens de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’. Robbe Financiële Raadgevers en Robbe Assuradeuren onderschrijven deze gedragscode. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u nalezen via de website van het Verbond van Verzekeraars. Ook kunt u deze gedragscode opvragen bij het Verbond van Verzekeraars. Het verbond is schriftelijk bereikbaar via Postbus 93450, 2509 AL in Den Haag en telefonisch via telefoonnummer 070-333 85 00.

 

Als gevolmachtigde registreert Robbe Assuradeuren B.V. schademeldingen en verzekeringsgegevens in de CIS databank. Stichting CIS bewaart deze gegevens voor verzekeringsmaatschappijen die in Nederland actief zijn. Zo kunnen verzekeraars, politie, justitie en andere door Stichting CIS erkende instellingen onderling informatie uitwisselen. Daarmee kunnen ze risico’s beheersen en fraude tegengaan. Meer informatie vindt u op de website van Stichting CIS