Robbe
Inloggen
Particulier    >    Pensioenen

Pensioenen

Uw persoonlijk adviseur op pensioengebied

 

Bent u pensioenbewust?

Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van de overheid, om mensen meer bewust te maken van hun eigen financiële situatie, blijkt dat veel Nederlanders niet weten wat de hoogte van hun pensioeninkomen is en vaak dus niet weten of ze na pensionering wel voldoende inkomen hebben. Ook zijn ze weinig bekend met de mogelijkheden om zelf aanvullend pensioen op te bouwen, indien dat wenselijk is of noodzakelijk blijkt te zijn.

 

U bent er bij gebaat om uw pensioenbewustzijn te vergroten. Immers, de pensioenen zullen in de toekomst nog meer onder druk komen te staan. Indien u nu geen actie onderneemt kunt u op de pensioendatum bedrogen uitkomen. Om inzicht te geven in uw pensioensituatie zijn onder andere het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) en de website www.mijnpensioenoverzicht.nl in het leven geroepen. Ook hebben de pensioenfondsen zelf de nodige actie ondernomen. Veelal hebben zij op de website rekenmodules geplaatst om op een zo eenvoudige wijze inzage te kunnen krijgen in de te verwachten pensioeninkomsten.

 

Maar deze initiatieven lijken niet voldoende. Durft u de toekomst niet onder ogen te zien? Is de communicatie te afstandelijk en de materie te ingewikkeld? Wilt u het liefst in een persoonlijk gesprek horen hoe u er voor staat en wat uw mogelijkheden zijn? Onze pensioenadviseurs zijn u graag van dienst!

 

Jaarruimteberekening

Door de toenemende kosten van onze verzorgingsstaat trekt de overheid zich steeds verder terug op het gebied van de oudedagsvoorziening. Daarnaast wordt door veel werkgevers de bedrijfspensioenregeling eveneens steeds verder uitgekleed. Werknemers worden in toenemende mate gedwongen om in hun eigen inkomensvoorziening bij te dragen teneinde ook na het bereiken van het 65e levensjaar nog voldoende financiële armslag te hebben om onverminderd van het leven te kunnen genieten.

Gelukkig bestaat er onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om fiscaal voordelig aan de eigen oudedagsvoorziening bij te dragen door middel van een lijfrenteverzekering.

Door middel van een zogeheten jaarruimteberekening kunnen wij voor u nagaan of u aanspraak maakt op lijfrentepremieaftrek. De hiertoe benodigde informatie bestaat slechts uit uw jaarinkomen in 2016 en de zogenoemde Factor A, de aangroei van uw pensioen in 2016. Deze Factor A kunt u vinden op uw pensioenoverzicht.

 

Indien u graag geïnformeerd wilt worden of het in uw situatie mogelijk is om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor uw pensioen dan kunt u onderstaand formulier invullen en aan ons verzenden. Een van onze adviseurs zal na ontvangst zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om de uitkomsten van de jaarruimteberekening door te spreken.

{{formCtrl.formData.pages[formCtrl.activePage].title}}

Voltooid

Stap {{formCtrl.activePage+1}} > {{formCtrl.formData.pages.length}}