Robbe
Inloggen
Zakelijk    >    Verzekeringen    >    Employee Benefits

Employee Benefits

Zodra er sprake is van personeel, krijgt een bedrijf te maken met de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ongevallen. Er zijn veel varianten om deze risico’s te verzekeren.
Denk aan de loondoorbetalingsverplichting en de versoberde sociale verzekeringen, zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).