Robbe
Inloggen
Nieuws    >    Versobering persoonsgebonden aftrek
Versobering persoonsgebonden aftrek

13 oktober 2016 / Belastingen

Versobering persoonsgebonden aftrek

Als het Belastingplan 2017 wordt aangenomen, verdwijnen de aftrekposten studiekosten en de kosten voor het onderhoud aan monumentenpanden uit de aangifte inkomstenbelasting. De afschaffing van de aftrek voor onderhoudskosten aan rijksmonumenten zou per 1 januari 2017 moeten ingaan, de kosten voor opleidingen zouden vanaf 2018 niet langer aftrekbaar zijn.

In 2016 kan een eigenaar van een monumentaal pand dat is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister de onderhoudskosten opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekpost zal met ingang van 2017 komen te vervallen. Voor onomkeerbare afspraken die al in 2016 zijn aangegaan, maar na 1 januari 2017 worden uitgevoerd, komt er een overgangsregeling. Dit zal vermoedelijk in de vorm van een subsidie zijn. Hierover zal in de komende periode meer duidelijk worden.

Op dit moment zijn de kosten voor een studie of opleiding die gericht is op verbetering of behoud van de beroepspositie - de zogenoemde scholingsuitgaven - aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het kabinet heeft voorgesteld om deze aftrekmogelijkheid met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. In plaats hiervan wordt gedacht aan het invoeren van een niet-fiscaal subsidiesysteem in de vorm van onderwijsvouchers. Om nog maximaal gebruik te kunnen maken van de aftrekregeling in 2017, kunt u contact opnemen met onze fiscale adviseurs. Zij helpen u graag!

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op >

Deel dit artikel