Robbe
Inloggen
Nieuws    >    Verdelen pensioen bij scheiding vaak vergeten
Verdelen pensioen bij scheiding vaak vergeten

31 oktober 2017 / Pensioenen

Verdelen pensioen bij scheiding vaak vergeten

Bij ruim een derde van de scheidingen komt het pensioen niet ter sprake. Om de pensioenverdeling makkelijker te maken is het formulier waarmee de afspraken aan de pensioenverstrekker worden doorgegeven, nu sterk vereenvoudigd.

Het verdelen van het ouderdomspensioen, ofwel het verevenen, bij een echtscheiding of bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap is een wettelijk recht.

 

Ingewikkeld

Toch komt het pensioen bij ruim een derde van de scheidingen niet ter sprake. Dat blijkt uit de Pensioenmonitor 2016. Daarmee is pensioenverdeling bij echtscheiding het meest vergeten onderwerp. Het wordt als ingewikkeld ervaren en de mogelijkheid hiertoe is nog te onbekend, stelt het platform Wijzer in geldzaken.

 

Pensioenspecialist Arjan Vaes van Robbe Financiële Raadgevers beaamt dit. “Helaas zien we in de adviespraktijk inderdaad vaak dat bij een scheiding vergeten is de pensioenverdeling te regelen. Het formulier waarmee ex-partners hun afspraken over de verdeling van hun ouderdomspensioen kunnen doorgeven aan de pensioenuitvoerders, is ook best lastig.”

 

Eerste stap

Het platform Wijzer in geldzaken heeft, samen met de betrokken ministeries gekeken, hoe pensioenverdeling makkelijker is te maken. Een eerste stap is vereenvoudiging van het formulier, het Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding, dat voortaan ook online beschikbaar is.

 

Twee jaar

Het formulier moet binnen twee jaar na de scheiding zijn ingediend bij de pensioenuitvoerders. Als dat op tijd is gebeurd, krijgen beide partners vanaf de pensioendatum hun deel van het pensioen.

 

“Wanneer de melding niet binnen twee jaar is gedaan, vervalt het recht niet”, stelt Vaes gerust. “Maar je moet het deel van het pensioen waarop je recht hebt, dan zelf opeisen bij de ex-partner. Afhankelijk van hoe de relatie is tussen beide ex-partners, kan dat moeizaam gaan.”

Het tijdig melden van de pensioenverdeling heeft nog een voordeel. "De pensioenverstrekker berekent dan hoe hoog het bedrag is na indexatie. Ook zorgt die voor de juiste inhoudingen qua belastingen. Wie het formulier niet heeft ingestuurd, moet zelf voor die berekeningen zorgen. Dat is veel werk. Bovendien brengen fondsen en advieskantoren daarvoor kosten in rekening."

 

Nabestaanden

Wat Vaes verder opvalt, is dat het nabestaandenpensioen bij een scheiding vaak onderbelicht blijft. "Als twee ex-partners afstand doen van aanspraak op elkaars pensioen, dan wordt het nabestaandenpensioen vaak vergeten. Dat moet expliciet worden vastgelegd."

 

Pensioen3daagse

Scheiden is een belangrijk onderwerp tijdens de Pensioen3daagse, die plaatsvindt op 31 oktober, 1 en 2 november. Er is extra aandacht voor het feit dat ook een gebeurtenis als een scheiding van invloed kan zijn op iemands pensioensituatie.

 

De Pensioen3daagse is een goed moment om je pensioen te checken. Advies nodig? Wij helpen je graag verder!

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op >

Deel dit artikel