Robbe
Inloggen
Nieuws    >    Gouden gemeentespeld voor Corry en Frans Robbe
Gouden gemeentespeld voor Corry en Frans Robbe

01 december 2022 / Over Robbe

Gouden gemeentespeld voor Corry en Frans Robbe

Op de dag dat hun bedrijf Robbe Financiële Raadgevers precies 50 jaar in Oosterhout gevestigd was, kregen Frans en Corry Robbe een gouden gemeentespeld uitgereikt voor hun inzet voor de Oosterhoutse samenleving.

 

Op 1 december vierden Frans en Corry met alle medewerkers het jubileum dat zij exact 50 jaar geleden hun als Ekonomisch Adviesburo drs. Frans Robbe begonnen onderneming in Oosterhout vestigden. Tijdens een gezellig samenzijn bij Bowling & Bistro Merlijn kwam burgemeester Mark Buijs ineens binnenlopen om het echtpaar in het zonnetje te zetten. "Vanaf het moment van vestiging in Oosterhout zijn beiden op persoonlijke titel én via hun bedrijf bijzonder betrokken geweest bij alles wat zich in Oosterhout afspeelt, met een bijzondere voorliefde voor het Oosterhoutse carnaval", zo sprak de burgemeester hen toe. 

 

Kinderboerderij

 

Naast carnaval is milieu-educatief centrum en kinderboerderij MEK een grote passie van Frans. Hij is medeoprichter en sinds de oprichting op 1 december 2011 tot heden onafgebroken penningmeester geweest van de Stichting Vrienden van het MEK. Ook is hij in de eerste jaren na de oprichting als ambassadeur betrokken geweest bij Samen voor Oosterhout, een organisatie die zich inzette voor de bevordering van maatschappelijk betrokken ondernemen.

 

Ondernemende vrouwen

 

Corry is van 1 februari 1984 tot 1 januari 1988 bestuurslid geweest van de Stichting Peuterspeelzaal De Paddestoel, die later is voortgezet onder de naam Voorschool De Westhoek. Zij is al tientallen jaren collectant voor KWF Kankerbestrijding. Ook is zij als ambassadeur vele jaren nauw betrokken geweest bij de Stichting Rens Joosen Foundation. In 2006 heeft zij samen met Helmi Huijbregts en Cora Leonard het Netwerk Ondernemende Vrouwen Oosterhout en Omgeving (NOVOO) opgericht. Hun motivatie voor het initiëren van een club specifiek voor vrouwelijke Oosterhoutse ondernemers was gelegen in het feit dat zij vonden dat er veel georganiseerd werd in Oosterhout, maar dat vrouwen hierin ondervertegenwoordigd waren. Corry Robbe voelt zich nauw verbonden met de norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal en heeft vanuit deze verbondenheid in 2020 zitting genomen in het bestuur van het Jubileumcomité.

 

Robbe Cultuur Fonds

 

Met hun ter gelegenheid van de feestelijke opening van het kantoorpand Forvm Financieel Centrum in 2005 in het leven geroepen Robbe Cultuur Fonds hebben Frans en Corry Robbe financiële bijdragen geleverd aan een schier onuitputtelijke lijst van Oosterhoutse goede doelen. Naast deze zuiver financiële donaties leveren Frans en Corry Robbe met hun onderneming ook vaak een bijdrage in natura, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van hun bedrijfspand. Zo vindt het college Ruimtelijke Ordening al sinds de start van de Oosterhout Academie plaats in het Forvm Financieel Centrum, vergaderen het NOVOO en MKB Oosterhout minimaal eenmaal per jaar in het pand en stellen zij hun parkeergarage Forvm Parking regelmatig belangeloos ter beschikking voor activiteiten in het Oosterhoutse centrum.

 

Financieringen

 

Met hun financieringsmaatschappij Rofina verstrekten zij leningen op zachte condities aan de Stichting IJsmarkt en aan Stichting De Mienushal en stelden zij zich borg voor een financiering voor Vestzaktheater De Schelleboom. In de afgelopen jaren hebben Frans en Corry Robbe daarnaast met hun onderneming meerdere malen het gat opgevuld dat ontstond doordat andere financiële partijen zich terugtrokken uit lokale maatschappelijke initiatieven. 

 

"Met al deze activiteiten hebben zij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de Oosterhoutse samenleving. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om aan Corry en Frans Robbe de gouden gemeentespeld toe te kennen", vatte burgemeester Buijs samen. Daarna speldde hij Frans en Corry de gouden gemeentespeld op. Daarmee zijn ze ook letterlijk een gouden bruidspaar, want op 9 december vieren Frans en Corry hun 50-jarig huwelijk.

 

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op >

Deel dit artikel