Hypotheekrente

In de huidige huizenmarkt en de steeds complexer wordende financieringsmogelijkheden, geven wij u een onafhankelijk advies in de voor u beste hypotheekvorm met de laagste rente.

In onderstaande tabel zijn de huidige, laagste rentetarieven voor nieuwe annuïteitenhypotheken opgenomen, onder voorbehoud van acceptatie van de aanvraag.

Hypotheekrente per 27 november 2018

 Rentevaste periodeMet Nationale
Hypotheek Garantie
Basishypotheek
(maximaal 85% marktwaarde)
Tophypotheek
(maximaal 110% marktwaarde)
1  jaar vast1,00 %1,47 %1,80 %
5  jaar vast1,25 %1,45 %1,80 %
10 jaar vast1,73 %1,93 %2,25 %
15 jaar vast2,25 %2,42 %2,65 %
20 jaar vast2,40 %2,57 %2,80 %
30 jaar vast2,55 %2,77 %3,05 %

Is de hypotheek lager dan 65 % van de marktwaarde, dan geldt een korting op het percentage genoemd onder 'Basishypotheek'. Voor aflossingsvrije hypotheken geldt doorgaans een opslag op bovenstaande tarieven.

De marktwaarde van een woning dient middels een gevalideerde taxatie te worden vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. Indien er voldoende overwaarde is, dan kan de waarde van de woning in voorkomende gevallen worden aangetoond op basis van de meest recente WOZ-beschikking.

Voor de aanvraag van hypotheek voor een bestaande woning met Nationale Hypotheek Garantie dient altijd een recent taxatierapport beschikbaar te zijn.

Bij nieuwbouw is meestal geen taxatie nodig. De waarde van de woning wordt dan berekend aan de hand van de koop-/aanneemsom en eventueel meerwerk.

Indien u een offerte wenst aan te vragen verzoeken wij u vriendelijk ons te zenden:

  • werkgeversverklaring(en)
  • een kopie van een recente salarisstrook
  • een kopie van de koopovereenkomst of koop-/aanneemovereenkomst
  • een kopie van geldige legitimatiebewijzen
  • een kopie van de meest recente WOZ-beschikking

U kunt uw gegevens voor de aanvraag van een hypotheekofferte online aan ons doorgeven.