Privacy

Robbe verwerkt persoonsgegevens over u indien u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bepaalde persoonsgegevens moeten door ons op grond van wettelijke bepalingen worden vastgelegd en bewaard. Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer R.G.L. (Remco) Duppen. Dit kan telefonisch op (0162) 45 22 00 of per e-mail via privacy@robbe.nl. Wij zijn u graag van dienst om al uw vragen deskundig te beantwoorden.