Pleziervaartuigen

Uw boot verdient een goede verzekering

Onze YAR-pleziervaartuigverzekering is in samenwerking met Nationale Nederlanden en Europeesche Verzekeringen, gespecialiseerd in de pleziervaart, tot stand gekomen.

Ons kantoor treedt op als gevolmachtigde en in die hoedanigheid zijn wij verantwoordelijk voor de acceptatie, polisopmaak en schadeafwikkeling. Vooral het rechtstreeks, op een persoonlijke wijze, regelen van een schade wordt in de praktijk door onze klanten als een belangrijk voordeel ervaren.

In geval van een schade wordt deze door onze eigen medewerkers beoordeeld. Wij gaan na of er een expert moet worden ingeschakeld, of hulpverlening nodig is en hoe wij de verzekerde zo snel mogelijk schadeloos kunnen stellen. De schade-uitkering wordt door ons zelf verzorgd.

Hieronder besteden wij aandacht aan de belangrijkste kenmerken van het Yacht Account Robbe.

Aansprakelijkheid

Voor het risico van aansprakelijkheid (voor schade bij anderen) is een bedrag verzekerd van € 5.000.000,-.

Het vaartuig

De cascoverzekering vergoedt schade door van buiten komende onheilen (zoals schade door storm, aanvaring, brand, diefstal, blikseminslag, hagel, enzovoorts), alsmede schade als gevolg van een eigen gebrek. Voor de motor en de aandrijving geldt de eigen gebrek dekking totdat deze maximaal 10 jaar oud zijn.

Voor nieuwe schepen geldt gedurende drie jaar een gegarandeerde aanschafwaarderegeling. Als een pleziervaartuig ouder is, kunnen wij toch een vaste waarde verzekeren, indien het verzekerde object is getaxeerd.

Geen aftrek nieuw voor oud

Een schade wordt vastgesteld zonder dat er een aftrek wordt toegepast wegens verbetering, met uitzondering van een aantal specifiek genoemde onderdelen, zoals (dek)zeilen en buiskappen.

Tarief / eigen risico

Op de premie wordt een korting verleend in verband met schadevrij varen. In het verleden opgebouwde schadevrije jaren kunnen worden overgenomen. Deze korting kan oplopen tot 35%. Indien er 3 schadevrije jaren zijn opgebouwd, resulteert dat in een no-claimbescherming. Ook voor het eigen risico heeft schadevrij varen positieve gevolgen: voor elk schadevrij jaar zal het eigen risico met 20% worden verlaagd (maximale verlaging € 1.250,- en minimaal restant eigen risico € 100,-).

Vaargebieden

Er zijn vier keuzemogelijkheden, die hieronder worden toegelicht:
Vaargebied I: Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust.
Vaargebied II: Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vasteland van de Europese landen.
Vaargebied III: Middellandse zee: 36 graden noorderbreedte, 5 graden westerlengte en 20 graden oosterlengte.
Vaargebied IV Zeedekking: 60 graden noorderbreedte, 20 graden oosterlengte, 45 graden noorderbreedte en 12 graden westerlengte.

Extra dekkingen

U kunt kiezen voor een ongevallenverzekering voor opvarenden (maximaal € 25.000 per gebeurtenis). Daarnaast kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Het is mogelijk een bijboot of een trailer op de pleziervaartuigverzekering mee te verzekeren. Uiteraard dient hiervoor een te verzekeren waarde te worden bepaald.

Indien u belangstelling heeft voor de volledige verzekeringsvoorwaarden en wilt weten wat de premie zou worden voor de verzekering van uw kostbare bezit, kunt u het offerteaanvraagformulier invullen en verzenden. Indien u dit aan ons opstuurt, ontvangt u geheel vrijblijvend onze offerte (inclusief de verzekeringsvoorwaarden).

Yacht Account Robbe

Graag willen we u laten weten op welke wijze onze affiniteit met de watersport tot stand is gekomen. De oprichter van ons bedrijf, Frans Robbe, is als zoon van de Bergen op Zoomse jachtbouwer Henk Robbe begonnen met het bouwen van kleine bootjes: "Flitsjes". In de werkplaats van zijn vader beleefde hij enorm veel plezier aan het ontwerpen van snelle modellen. Nog enthousiaster werd hij van het daadwerkelijk bouwen van de zeilbootjes. Aangezien dit enthousiasme ertoe leidde dat er op een gegeven moment meer bootjes waren gebouwd dan hij zelf kon varen, besloot hij zijn commerciële gevoel de ruimte te geven. De eerste bootjes werden verkocht en vonden hun weg naar zeer enthousiaste gebruikers, die zo verguld waren met hun bezit dat ze er niet graag afstand van zouden doen. Zeker niet ten gevolge van een aanvaring, diefstal of een ander onheil. Ook daar wist Frans Robbe wel raad mee: met behulp van de SER-inschrijving voor assurantiën op naam van zijn moeder kon hij al snel de weg vinden naar de juiste verzekeraars, waar hij zijn "eigen" bootjes in dekking gaf. Uiteraard is de liefde voor de watersport nooit meer overgegaan. Sterker nog: nadat hij de zelfgebouwde bootjes voldoende had getest en wist aan welke eisen zijn droomboot moest voldoen, besloot hij het grootser aan te pakken. Inmiddels is hij de bezitter van een Trintella zeiljacht waarop hij graag zijn vrije tijd doorbrengt.