Pensioen

Als u wilt sparen voor een aanvulling op uw pensioen, kan een lijfrente voor u mogelijk interessant zijn. RegioBank heeft zowel voor de opbouwfase als voor de periode van uitkeren uitstekende lijfrenterekeningen met een aantrekkelijke rente.

Aanvullend Pensioen Sparen

Aanvullend Pensioen Sparen is een geblokkeerde spaarrekening met een aantrekkelijke variabele rente. Vanaf deze rekening kunt u uw geld laten storten in een of meer deposito’s, met een vaste (en veelal hogere) rente. Na de opbouwperiode gebruikt u uw gespaarde kapitaal voor lijfrente-uitkeringen. U bepaalt zelf hoelang u wilt sparen. Uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, moet u het geld dat u heeft gespaard in vaste termijnen laten uitkeren. Dit kan bijvoorbeeld met de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening. Deze uitkeringen zijn belast.

Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Als u een lijfrentekapitaal heeft opgebouwd bij een bank of verzekeraar als aanvulling op uw pensioen, dan kunt u dit kapitaal met de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening eenvoudig en zonder extra kosten omzetten in periodieke uitkeringen. De Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening is een geblokkeerde spaarrekening met een aantrekkelijke vaste rentevergoeding. Elke maand ontvangt u een uitkering. De uitkeringen zijn belast. Als u meerdere lijfrenterekeningen of -verzekeringen heeft die op verschillende momenten aflopen, kunt u meerdere rekeningen openen.

Raadpleeg een adviseur

Lijfrenteopbouw- en -uitkeringsrekeningen zijn complexe producten. U dient rekening te houden met vele fiscale spelregels omtrent de eventuele aftrekbaarheid van de inleg en de ingang, hoogte en duur van de uitkering. Raadpleeg altijd eerst een deskundige voordat u een definitieve keuze maakt. De pensioen- en lijfrentespecialisten van Robbe Financiële Raadgevers staan graag voor u klaar!