Afschaffing monumentenaftrek in 2019

Geplaatst op 26 november 2018

Afschaffing monumentenaftrek in 2019Het kabinet vervangt vanaf 1 januari 2019 de monumentenaftrek door een subsidieregeling. Dat betekent dat eigenaars van een rijksmonument in de belastingaangifte over 2018 voor de laatste keer de daadwerkelijke onderhoudskosten in aftrek kunnen brengen. “De aftrek is ruimer dan de nieuwe regeling, dus het is slim om eventuele uitgaven nog dit jaar te doen.”

Reeds op Prinsjesdag 2016 kondigde het kabinet aan dat de fiscale aftrekpost voor rijksmonumenten op termijn zou plaatsmaken voor een subsidieregeling. Na twee jaar uitstel wordt deze regeling, de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten, per 1 januari 2019 daadwerkelijk ingevoerd.

De laatste keer

Daarmee komt de fiscale aftrek voor rijksmonumenten in de Wet inkomstenbelasting 2001 te vervallen. “Dit betekent dat bezitters van een rijksmonumentenpand, als eigen woning of tot behorend tot de bezittingen in box 3, in de aangifte inkomstenbelasting over 2018 voor de laatste keer de daadwerkelijke kosten in aftrek kunnen brengen”, zegt Marco Kiela, fiscaal adviseur van Robbe Financiële Raadgevers.

Oorspronkelijke staat

Onder de oude regeling kunnen bezitters van een geregistreerd rijksmonumentenpand gemaakte onderhoudskosten in de aangifte inkomstenbelasting opvoeren als persoonsgebonden aftrekpost. “Voor aftrek komen alleen uitgaven in aanmerking om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Kosten die in onredelijke verhouding staan en die geen betrekking hebben op de oorspronkelijke staat van het pand, zijn niet aftrekbaar”, licht Kiela toe. “Als de uitgaven ook gedaan zijn voor het onderhoud van aanhorigheden, zoals opstallen en de tuin, geldt dat die afzonderlijk in het monumentenregister ingeschreven moeten zijn.”

Schijventarief

De hoogte van de aftrek bedraagt 80% van de gemaakte onderhoudskosten. “De daadwerkelijke teruggave wordt bepaald door het schijventarief waarbinnen het inkomen van de belastingplichtige valt”, vertelt Kiela. “Deze aftrek is ruimer dan de nieuwe subsidieregeling, dus het is slim om eventuele uitgaven nog dit jaar te doen.”

Neem voor meer informatie over de nieuwe subsidieregeling contact op met een van onze fiscaal adviseurs.

 

Dit nieuwsbericht delen op LinkedIn | Facebook

Terug naar het nieuwsoverzicht